Adatkezelési nyilatkozat

A Linux Mint Magyar Közösség honlapjának használatához, valamint szabad szoftverekkel és szabad kultúrával kapcsolatos hírlevél küldéséhez

Nyilatkozat

 1. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv), valamint az európai általános adatvédelmi 2016/679. rendelet rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom a Linux Mint Magyar Közösségének önkénteseinek (a továbbiakban Adatkezelő) részére, hogy a Linux Mint Magyar Közösség honlapjának használatával, valamint szabad szoftverekkel és szabad kultúrával kapcsolatos hírlevelek kiküldésével összefüggésben az átadott személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje.
 2. Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:
  1. Az adatkezelés célja: A Linux Mint Magyar Közösség honlapján a felhasználó azonosítása, fiókhasználat biztosítása, hozzáférés a magyar Linux Mint közösségi térhez, felhasználói szokásokkal kapcsolatban felmérések készítése, továbbá szabad szoftverekkel és szabad kultúrával kapcsolatos hírlevelek kiküldése a felhasználó által megadott e-mail címre.
  2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációval biztosít az Adatkezelő számára.
  3. Az adatkezelés időtartama: a törvényben meghatározottak szerint a felhasználói fiók megszüntetéséig. Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
  4. Az Adatkezelő által kezelendő személyes adatok köre:
  • Családi és utónév (utónevek),
  • Email-cím,
  • Felhasználói azonosító,
  • A szolgáltatás igénybevételéhez használt számítógép IP-címe,
  • Irányítószám (nem kötelező).
 3. A részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként megadom.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a következő Adatfeldolgozókkal együttműködésben kezeli:

Szolgáltatás: A linuxmint.hu honlap adatainak tárolása

Az adatfeldolgozó neve: „Free Software Foundation Hungary Alapítvány” a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért
Az adatfeldolgozó rövid neve: FSF.hu Alapítvány
Az adatfeldolgozó székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 41. 2./10.

Szolgáltatás: A linuxmint.hu honlap analitikai adatok kezelése (Google Analytics)

Az adatfeldolgozó neve: Google
Az adatfeldolgozó telephelye: Gordon House, Barrow St. Dublin 4, Ireland

Szolgáltatás: Hírlevél-listák kezelése (MailChimp):

Az adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC
Az adatfeldolgozó telephelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az Adatakezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között: a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.